42565 x gelezenReageer
Bezoek aan International Conference of Art Libraries
Bezoek aan International Conference of Art Libraries
19 december 2016

Michiel Nijhoff bezocht van 27 t/m 29 oktober de 7th International Conference of Art Libraries in Florence. Een impressie.

Door: Michiel Nijhoff, teamleider informatiecentrum van het Stedelijk Museum Amsterdam
 
Biblioteca Magliabechiana
In de bibliotheek van de Uffizi Gallery, de Sala Magliabechiana, opende de nieuwe museumdirecteur Eike Schmidt de conferentie. Hij sprak uitvoerig over de renovatie van het museum. Zo worden de topwerken op een nieuwe manier gepresenteerd: ze komen in een soort uitsparingen in de muren te hangen, onzichtbaar omlijst met stalen balken tegen aardbevingsschade. Op die manier kan het enorme aantal bezoekers de werken straks beter van dichtbij bekijken.
 
Verder wordt de Corridoio Vasari, de gang die van de Uffizi over de Ponte Vecchio naar het Palazzo Pitti loopt, opengesteld voor bezoekers. Zij komen dan aan in het Palazzo Pitti bij een groot nieuw in te richten café-restaurant. Het Palazzo Pitti gaat eveneens op de schop: hier worden allerlei inhuizende musea verplaatst.  
 
Art Discovery Group 
Op 28 oktober werden lezingen gehouden die verband hielden met de werkzaamheden van de Art Discovery Group, een internationaal consortium van gezaghebbende kunstbibliotheken.dat via OCLC en Worldcat kunsthistorische literatuur en data beschikbaar stelt. Geert-Jan Koot is als projectmanager een leidende kracht in dit consortium, zoals hij dat eerder was bij het Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland en de Art Section van IFLA. Koot was eerst bibliothecaris van het Rijksmuseum en werkt hier nu als conservator van het boek.
 
‘Excellent collection’
Voor mij persoonlijk was het aangenaam om te horen dat een Amerikaanse spreker met name de bibliotheek van het Stedelijk in Amsterdam roemde. Niet alleen vanwege de ‘excellent collection’, maar ook omdat de bibliotheek iets doet wat weinig andere collega-bibliotheken zo diepgaand doen: groepscatalogi vergaand indexeren op deelnemende kunstenaars.
 
Als een boek interessante lemma's over kunstenaars of over de geschiedenis of tentoonstellingen van het Stedelijk bevat, dan wordt dat geïndexeerd. En dat is weer in het voordeel van jonge kunstenaars, wiens werk vaak eerst wordt gepubliceerd in catalogi van groepstentoonstellingen voordat ze een solotentoonstelling krijgen. Bij de catalogus van de huidige Bienal de São Paulo bijvoorbeeld worden alle 150 deelnemende kunstenaars zo geïndexeerd. 
 
CatVis
Een interessante lezing was die over het Visual Analytics for the World's Library Data-project, ook wel ‘CatVis’ genoemd. Onder die naam werkt een groep filosofen en ict’ers aan de visualisatie van bibliotheekgegevens.
 
Nu heb ik altijd gedacht dat deelname van de Stedelijk-bibliotheek aan Adamnet, een Amsterdams netwerk, ons extra bezoekers zou gaan opleveren. Immers, wie zoekt naar een boek over Picasso weet dan dat ze daarvoor naar het Stedelijk moeten gaan. Helaas zijn de overzichten en lijsten in Adamnet niet erg aantrekkelijk voor gebruikers. Daar zou Catvis dus verbetering in kunnen brengen, evenals in de visualisatie van de catalogus van de Art Discovery Group.
 
Overstroming
Naast verschillende lezingen werd een film vertoond over de grote overstroming in Florence in 1966, op 4 november precies 50 jaar geleden. De melodramatische documentaire Florence: Days of Destruction (1966) van Franco Zeffirelli is van commentaar voorzien door Richard Burton, met zijn prachtige sonore, doorrookte en doorwhiskyde stem.
 
In de documentaire is te zien hoe mensen struiken, puin, kapot huisraad en modder in vrachtwagens scheppen, waarna die vrachtwagens het vervolgens doodleuk weer in de Arno kieperden. Vanuit de hele wereld kwamen mensen, vooral jongeren, helpen met het opruimen en schoonmaken; ze werden bekend als ‘Gli angeli del fango’ oftewel de modderengelen. 
 
In de hele stad zijn tentoonstellingen aan deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Florence gewijd. Bij die overstroming gingen niet alleen kunstschatten en bibliotheken verloren, ook werden duizenden kleine ondernemers geruïneerd.
 
Database met tegels
Ook op 29 oktober waren er korte papers, 15 in totaal, in het Palazzo Strozzi. Lang niet alle behandelde projecten waren noemenswaardig, maar wel weer erg inspirerend was bijvoorbeeld het Portugese digitile. Dit is een grote online database van de Fundação Calouste Gulbenkian, waarin tegels en tegeltableaus uit heel Portugal te vinden zijn. 
 
Na 40 jaar samengevoegd
In deze reeks lezingen kwam ook bijzonder nieuws aan bod: de bibliotheek van het INHA (Institut National d'Histoire d'Art in Parijs) opent in januari officieel haar deuren. De bibliotheek van privé-verzamelaar Doucet, die van het Louvre en de Réunion des Musées Nationaux (RMN) en enkele collecties van de Bibliothèque Nationale worden nu gezamenlijk beschikbaar gesteld in het oude gebouw van de Bibliothèque Nationale in de rue Richelieu. De wonderschone leeszaal van Labrouste, met zijn gietijzeren zuilen en koepels, geënt op de San Marco in Venetië, is weer toegankelijk. Na 40 jaar politiek getouwtrek is dit grootschalige project eindelijk tot een succesvol einde gekomen. En Parijs heeft er weer een kathedraal voor het boek bij.

Reageren

*verplichte velden
 
 • Ryan

  Mar 25, 2017, 01:43

  What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.

 • pof.com customer service

  Mar 27, 2017, 11:23

  Here Plenty Of Fish customer service can help you with issues you may have with your account, billing and even support for the POF app.

 • a10

  Mar 29, 2017, 10:31

  I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.

 • color switch

  Mar 29, 2017, 10:32

  Much informative article, and I really appreciate this info and willing for moreinteresting article like this.

 • animal jam

  Mar 29, 2017, 10:34

  I really like your article. It’s evident that you have a lot knowledge on this topic. Your points are well made and relatable. Thanks for writing engaging and interesting material.

 • Android Cheats

  Apr 2, 2017, 13:07

  Visit our site to find more about wedding photographer Northern Virginia. We offer engagement and proposal photography in Va.

 • Jenson

  Apr 2, 2017, 15:32

  This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information.

 • Oscar

  Apr 2, 2017, 16:57

  Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

 • Callum

  Apr 2, 2017, 16:57

  Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.

 • Ryan

  Apr 2, 2017, 17:00

  You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.

 • android apps

  Apr 4, 2017, 13:34

  Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative,

 • amazon prime number

  Apr 5, 2017, 18:22

  Your post is really very good and I appreciate it. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you've nailed it. You write very well which is amazing.

 • Layne Maland

  Apr 6, 2017, 05:50

  tes saja lah <a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan</a> http://www.undangancinta.com bb code [url=http://https://goo.gl/M52XmL/]konstruksi bangunan[/url]

  ꪘ P.

 • amazon prime number

  Apr 6, 2017, 09:13

  numerous effort and time updating your site. I have bookmarked it and I am taking a look ahead to reading

 • romantic resorts in india

  Apr 7, 2017, 08:54

  Travelling Platter - A food guide and travel guides which enhances and explore all experience for romance

 • cat care tips

  Apr 9, 2017, 08:59

  Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting.

 • diffuse hair loss male treatment

  Apr 9, 2017, 08:59

  This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention.

 • denver local movers

  Apr 9, 2017, 08:59

  I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers.

 • hot toys life size

  Apr 9, 2017, 09:00

  Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website.

 • animal jam

  Apr 10, 2017, 05:22

  The article you have shared here very good. This is really interesting information for me. Thanks for sharing!

 • Harrison

  Apr 10, 2017, 09:36

  Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.

 • Best Essay Writing Services

  Apr 10, 2017, 10:42

  You make such a large number of extraordinary focuses here that i read your article several times. Your perspectives are in accor hit the dance floor with my own generally. What you displayed was all around looked into and eloquent so as to get your position on this crosswise over to every one of your perusers. http://www.proessay.co.uk/

 • Vikings Season 5 Cast

  Apr 10, 2017, 13:29

  After a very successful first four seasons, the makers of Vikings is finally comming up with the fifth season. It will have some starcast changes and hopefully it is going to be even more exciting. You can check out my site for more details about the same and stay updated.

 • http://getcracksoft.com/

  Apr 11, 2017, 12:43

  Truly extraordinary post, Thank you for sharing This knowledge.Excellently composed article, if just all bloggers offered an indistinguishable level of substance from you, the web would be a greatly improved place. It would be ideal if you keep it up!

 • Card recovery pro

  Apr 11, 2017, 14:34

  It is much creative as well informative and i am glad to see the writer’s knowledge.

 • Kiss anime

  Apr 11, 2017, 15:31

  Anime isn’t simply videos; editors discharge anime in lots of forms. You can find OVAs (or OAVs), movies, and shows.

  <a href="https://kissanimecom.com/">Kiss anime</a>

 • https://reviewresumeservice.blogspot.com/p/trustessayscom-consumer-review.html

  Apr 12, 2017, 04:20

  When will be the next event? I would love to attend such event as this. Art is my passion and I would like to mingle with my close circuit where we can discuss our passion for art. I hope they will announce the future event soon.

 • 8 ball pool cash

  Apr 12, 2017, 12:10

  Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks. I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks.

 • www.comfortsolutionstc.com

  Apr 12, 2017, 14:52

  I am happy to see that you have provided such an incredible and impressive blog for us.

 • Chemistry Research Paper

  Apr 13, 2017, 08:51

  Furthermore Corridoio Vasari, the corridor of the Uffizi, the Ponte Vecchio leads to the Palazzo Pitti, open to visitors. They are then in the Pitti Palace to a major new convertible café. Palazzo Pitti is also overhauled: find all kinds of museums inhuizende move.

 • bottle flip

  Apr 13, 2017, 11:27

  I want to be on the top. To be able to survive in this harsh life thank

 • Buy a Research Paper

  Apr 13, 2017, 12:49

  Geert-Jan Koot's project manager a leading force in this consortium, as he had earlier in Concert Art History Libraries Netherlands and the Art Section of IFLA. Koot was first librarian of the National Museum and now works here as curator of the book.

 • Write My Essay for me

  Apr 13, 2017, 14:19

  In the library of the Uffizi Gallery, the Sala Magliabechiana, the new exhibition hall executive Eike Schmidt opened the gathering. He talked widely about the redesign of the historical center. Along these lines the top works are exhibited recently: they are hanging in a sort of breaks, undetectably surrounded with steel bars against tremor harm. That way, the immense number of guests can see the works nearer to you. http://www.groovyessays.com/write-my-essay/

 • Write My Essay for me

  Apr 13, 2017, 14:19

  In the library of the Uffizi Gallery, the Sala Magliabechiana, the new exhibition hall executive Eike Schmidt opened the gathering. He talked widely about the redesign of the historical center. Along these lines the top works are exhibited recently: they are hanging in a sort of breaks, undetectably surrounded with steel bars against tremor harm. That way, the immense number of guests can see the works nearer to you. http://www.groovyessays.com/write-my-essay/

 • shop hoa

  Apr 13, 2017, 17:34

  Louvre en de Réunion des Musées Nationaux (RMN) en enkele collecties van de Bibliothèque Nationale worden nu gezamenlijk beschikbaar gesteld in het oude gebouw van de Bibliothèque http://shophoasapninhthuan.blogspot.com/ http://dienhoatuoitphcm.blogspot.com/ http://shophoatphcm.blogspot.com/ http://shophoavenus.blogspot.com/

 • tanki online

  Apr 14, 2017, 04:02

  What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.

 • hill climb racing

  Apr 14, 2017, 04:03

  This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information.

 • 2048 game

  Apr 14, 2017, 04:08

  Naast verschillende lezingen werd een film vertoond over de grote overstroming in Florence in 1966, op 4 november precies 50 jaar geleden.

 • Tor2Web

  Apr 15, 2017, 16:40

  Just pure classic stuff from you here. I have never seen such a brilliantly written article in a long time. I am thankful to you that you produced this!

 • voyant par telephone

  Apr 16, 2017, 17:40

  You have made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 • http://lurninsider.org

  Apr 17, 2017, 08:55

  It’s really very informative that I wanted ever, thanks for this.

 • Cartoon for iOS

  Apr 17, 2017, 17:02

  Cartoon HD is the best app I have come across in recent years. It is heartening to note that these apps are free of cost and also give us the best offers without any cost. In today's Internet, it is essential to note that nothing is gratis. https://www.cartoonhdappz.com/cartoon-hd-mac-apple-users-dont-miss/

 • women transforming india

  Apr 17, 2017, 17:40

  Your post is really very good and I appreciate it. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you've nailed it. You write very well which is amazing.

 • Leo

  Apr 17, 2017, 17:57

  Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.

 • lyricsbright.com

  Apr 19, 2017, 17:58

  Just pure classic stuff from you here. I have never seen such a brilliantly written article in a long time. I am thankful to you that you produced this!

 • Ryan Cataldo Tequesta FL

  Apr 20, 2017, 14:09

  Quality stuff may be the key to invite the users to visit begin to see the blog site, that’s what this site provides.

 • apple support number

  Apr 21, 2017, 15:16

  Apple Support is here to help. Contact Apple Support by phone for iPhone, iPad, Mac, and more. Call 1-877-729-9797

 • apple tech support number

  Apr 21, 2017, 15:16

  Apple Technical Support is here to help. Contact Apple Tech Support by phone for iPhone, iPad, Mac, and more. Call 1-877-729-9797

 • apple customer service number

  Apr 21, 2017, 15:16

  Apple Customer service is here to help. Contact Apple Customer Support by phone for iPhone, iPad, Mac, and more. Call 1-877-729-9797

 • apple id support number

  Apr 21, 2017, 15:17

  Apple ID Support is here to help. Contact Apple ID Support by phone for questions related to AppleID. Call 1-877-729-9797

 • microsoft number

  Apr 21, 2017, 15:17

  Microsoft Support is here to help. Contact Microsoft Support by phone for technical support on all Microsoft products and software. Call +1-877-833-3455

 • windows support number

  Apr 21, 2017, 15:17

  Microsoft Windows Support is here to help. Contact Microsoft Windows Support by phone for all kind of technical and support queries. Call +1-877-833-3455

 • outlook support phone number

  Apr 21, 2017, 15:17

  Microsoft Outlook Support is here to help. Contact Microsoft Outlook Support by phone for all kind of technical and support queries. Call +1-877-833-3455

 • microsoft office support number

  Apr 21, 2017, 15:18

  Microsoft Office Support is here to help. Contact Microsoft Office Support by phone for all kind of Microsoft Office queries. Call +1-877-833-3455

 • best hotels in coorg

  Apr 22, 2017, 08:15

  Losing weight seems to be a health phenomenon nowadays as more and more people are engaging in this. Proper weight lose is essential and this include reliance on a natural and balanced form of diet combined with good exercise to the body. This article has highlighted the proper ways to lose weight and thanks for sharing this.

 • Baahubali 2 hd movie torrent downaload

  Apr 22, 2017, 09:13

  We provides the travelling Guides in india, Best Foood guides, best Drink Guides in india.

 • Professional paper editing-Proresearchpapers.com

  Apr 22, 2017, 09:27

  To me actually, it was pleasant to hear that an American speaker adulated the Amsterdam Municipal Library specifically. Because of the "superb gathering", as well as on the grounds that the library accomplishes something that makes couple of other collegial libraries so significant: bunch lists are extensive recorded by partaking craftsmen.

 • Hugo

  Apr 22, 2017, 14:50

  this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot.

 • link active followers

  Apr 23, 2017, 09:48

  Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day! <a href="http://blogs.rediff.com/njysandy/2017/03/02/ways-on-how-to-obtain-active-followers-on-facebook/">link active followers</a>

 • voyance pas cher par telephone

  Apr 23, 2017, 09:55

  Really very nice article and I am very happy that it is having no side effects

 • FitLifeArt.com

  Apr 23, 2017, 14:06

  Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..

 • stereodevelopment

  Apr 23, 2017, 14:36

  Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you 

 • amazon prime customer service

  Apr 24, 2017, 08:09

  Your post is really very good and I appreciate it. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you've nailed it. You write very well which is amazing.

 • http://www.indosbobet88.org/agen-sbobet-casino-terpercaya/

  Apr 24, 2017, 10:50

  The most inspiring stuff commonly is probably the most dull or boring concern. a single rooster may not be in the same woody plant strip very long, and also the pets within the pine is a kind of weight, always want to consult the next stars, the particular fowl because the plants are really hesitant to facial expression an equal beautiful places day by day.

 • http://www.stockholmfreetour.com/

  Apr 24, 2017, 11:14

  Always so interesting to visit your site.What a great info, thank you for sharing. this will help me so much in my learning

 • sprint customer service

  Apr 24, 2017, 13:24

  only have included projections from Mel Kiper and Todd McShay, but the 'priors' include several more rankings

 • Neck Messager

  Apr 24, 2017, 13:31

  This book gives you step wise extensive guide along with three golden lessons that helps your kids learn all the right things about survival

 • Ali Raza

  Apr 24, 2017, 13:44

  Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.

 • Remove term: dabangg 3 kickass torrent movie download dabangg 3 kickass torrent movie downloadRemove

  Apr 24, 2017, 13:48

  Dabangg is a series of Indian action films. The first film is directed by Abhinav Kashyap and produced by Arbaaz Khan,[1][2][3] and the rest of the films are produced and directed by Arbaaz Khan. The series stars Salman Khan as the protagonist Chulbul Pandey.[4] This series is now the third Highest-grossing film

 • over site now

  Apr 24, 2017, 22:14

  When a blind man bears the standard pity those who follow…. Where ignorance is bliss ‘tis folly to be wise….

 • Audit Project Help

  Apr 25, 2017, 07:15

  Science Channel’s are giving a complete knowledge to its viewers about every thing students write done dissertation on this subjects and show its importance.

 • help with programming assignment

  Apr 25, 2017, 07:58

  This is really great work. Thank you for sharing such a useful information here in the blog.

 • R Programming Project Help

  Apr 25, 2017, 08:17

  I personally like your post, you have shared good article. It will help me in great deal.

 • Do My Solidworks Project

  Apr 25, 2017, 08:38

  Really i appreciate the effort you made to share the knowledge. This is really a great stuff for sharing. Keep it up . Thanks for sharing.

 • SPSS Homework Online

  Apr 25, 2017, 08:54

  I'm getting excited about this kind of beneficial information of your stuff in the future

 • Stats Online Assignment Help

  Apr 25, 2017, 09:10

  This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.

 • Do My Marketing Research Homework

  Apr 25, 2017, 09:25

  I genuinely appreciated understanding it. Sitting tight for some more incredible articles like this from you in the nearing days

 • Operations Management Assignments

  Apr 25, 2017, 09:39

  Science Channel’s are giving a complete knowledge to its viewers about every thing students write done dissertation on this subjects and show its importance.

 • VB.Net Assignment Help

  Apr 25, 2017, 09:59

  I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share Your informative post.

 • 家庭作业写作服务

  Apr 25, 2017, 11:14

  非常有效的书面信息。 任何使用它的人以及我都是有益的。 保持良好的工作 - 期待更多的职位。

 • melbourne restaurants cbd

  Apr 25, 2017, 16:41

  A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will without a doubt going to impart this URL to my companions. 

 • free plagiarism checker

  Apr 26, 2017, 14:44

  Always so interesting to visit your site.What a great info, thank you for sharing. this will help me so much in my learning <a href="http://darkwritertool.com/">free plagiarism checker</a>

 • free plagiarism checker

  Apr 26, 2017, 17:28

  Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative,

 • free plagiarism checker

  Apr 26, 2017, 18:07

  It is the best portal to pay bills online within minutes without any complications. It avails maximum possible flexibility to users to complete their tasks in real quick time. Apart from bill payments it also avails most popular and reputed brands products to customers in affordable prices. PayTM came into existence in 2010.

 
IP #2 2017: cybersecurity

Ronald Prins, directeur van cyberbeveiligingsbedrijf Fox-IT, doet in IP #2 een aantal pittige uitspraken. ‘Ik hoop eigenlijk op een grote cyberramp. Dan weet ik zeker dat de ogen van de overheid geopend worden.’ Hij benadrukt dat we af moeten van het ongegronde standpunt dat alle cruciale instanties/bedrijven in Nederland zelf voor hun beveiliging moeten zorgdragen.