[nieuws]
50.000 titels Boekmanstichting in WorldCat

Bijna 50.000 titels uit de bibliotheekcollectie van de Boekmanstichting zijn opgenomen in WorldCat, de grootste online bibliografische databank ter wereld. De bibliotheekcatalogus van de Boekmanstichting is onderdeel van de groepscatalogus van AdamNet.

[nieuws]
Cubiss organiseert eerste Hack-a-LOD

Op zaterdag 8 november 2014 organiseert Cubiss, in opdracht van de Brabantse bibliotheken en Erfgoed Brabant, een Hack-a-LOD in de CHV fabriek in Veghel. De organisatie daagt ontwikkelaars uit om op basis van Linked Open Data toepassingen te ontwikkelen, die uiteindelijk ten goede moeten komen aan de Brabantse burger.

[nieuws]
Shortlist IVI Award 2014 bekendgemaakt

De shortlist voor de IVI Award is zojuist bekendgemaakt. De IVI Award is een nieuwe prijs om innovatie in de informatiebranche te stimuleren. Alle soorten organisaties die zich met het verspreiden en verwerken van informatie bezighouden (dus niet alleen bibliotheken) konden zich de afgelopen maanden aanmelden.

[nieuws]
Zakelijke berichten #2

Elke twee weken geeft IP een overzicht van zakelijke berichten uit de wereld van de informatiedienstverlening. In deze tweede aflevering onder meer aandacht voor The Question Library, Publoris.com, Picturae en Archief Eemland.

[nieuws]
Debat: Actieve Openbaarheid: vanzelfsprekend of niet?

Het atelier Actieve Openbaarheid organiseert op 28 oktober 2014 een debat met burgers, ondernemers, journalisten, ambtenaren en bestuurders over de behoefte aan actieve openbaarheid.

[nieuws]
Minister Bussemaker: 800.000 euro voor onderzoeksbeurzen museummedewerkers

Om medewerkers van musea in staat te stellen wetenschappelijk onderzoek te doen, stelt minister Bussemaker (OCW) tot en met 2016 800.000 euro beschikbaar voor onderzoeksbeurzen. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor kennis over de collectie, educatie, digitalisering en het bereiken van nieuw publiek. De beurzen kunnen worden aangevraagd via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

[nieuws]
Geheugen van Nederland scoort goed bij zijn bezoekers

Afgelopen zomer is een gebruikersonderzoek naar de beeldbank Geheugen van Nederland uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de bezoekers de website als betrouwbaar, informatief en interessant typeren en gemiddeld met een 7,6 beoordelen.

[nieuws]
Verwachte prijsstijging abonnementen voor 2015 bekendgemaakt in rapport EBSCO

EBSCO verwacht dat de effectieve prijsstijging van uitgeversprijzen voor academische en medisch-wetenschappelijke tijdschriften voor 2015 gemiddeld 5 tot 7 procent zal bedragen. Dat blijkt uit het 2015 Serials Price Projections Report (PDF) van het bedrijf. EBSCO baseert zich op informatie die werd aangeleverd door een groot aantal uitgevers en op analyses van historische prijsinformatie. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld om informatieprofessionals te helpen bij het nemen van budgetbeslissingen voor het aankomende abonnementsjaar.

 
IP 7 2014

Hoe gaan zoekmachines het recht op vergetelheid in praktijk brengen? Zit de officiële waakhond, het College bescherming persoonsgegevens, daar wel bovenop? En is de vrijheid van meningsuiting en de integriteit van nieuwsarchieven voldoende gegarandeerd? Je leest het in deze IP.

Hier kan je personeelsadvertentie staan

Bel voor meer informatie 06-44 09 19 85